CAB Plan Grunndata

Hvordan aktivere SMS-varslinger?
Klikk på fanen Grunndata i venstre kolonne Klikk på Organisasjonens parametere under CAB plan Gå til fanen SMS Klikk på knappen Rediger nede i høyre hj...
Tue, 29 Nov, 2022 ved 10:40 AM
Hvordan justere effektivitet? (Efficiency manager)
Gå til fanen Planlegge i venstre kolonne Klikk på ikonet Åpne efficiency manager  Velg intervall du ønsker å se Gjennomsnittlig arbeidstempo for Klikk p...
Tue, 29 Nov, 2022 ved 10:42 AM
Hvordan koble en ressurs til team?
For å kunne koble en ressurs til et team må du først opprette et team og legge til en ny ressurs. Se egne instruksjoner for dette. Slik gjør du for å ...
Tue, 10 Des, 2019 ved 3:19 PM
Hvordan legge inn fravær?
Gå til en av fanene Bestilling, Flytskjema eller Skadebesiktigelse Klikk på knappen Administrer ved vinduet for Fravær og utvidet arbeidstid Velg ønske...
Tue, 10 Des, 2019 ved 3:20 PM
Hvordan legge inn helligdager?
Gå til en av fanene Bestilling, Flytskjema eller Skadebesiktigelse Klikk på knappen Administrer ved vinduet for Fravær og utvidet arbeidstid Velg hele ...
Tue, 10 Des, 2019 ved 3:20 PM
Hvordan legge inn leiebilselskap?
Gå til fanen Grunndata i venstre kolonne Klikk på Leiebilselskaper under CAB Plan Klikk på + Legg til ny Sett inn opplysninger om leiebilselskapet, ko...
Tue, 10 Des, 2019 ved 3:20 PM
Hvordan legge til ny ressurs?
Gå til fanen Grunndata i venstre kolonne Klikk på Ressurser under CAB Plan Klikk på plusstegnet i vinduet for Tekniker og administratorer Velg Ny tekn...
Tue, 14 Jan, 2020 ved 3:06 PM
Hvordan skape et team?
Gå til fanen Grunndata i venstre kolonne Klikk på fanen Ressurser under CAB Plan Klikk på plusstegnet ved vinduet for Team Fyll inn Navnet på Teamet ...
Tue, 29 Nov, 2022 ved 10:42 AM
Hvordan koble en sjekkliste til en bookingplan?
Du kan bruke sjekklister for å signere og godkjenne ulike aktiviteter som inngår i en reparasjon. Sjekklisten kan tilpasses helt etter hvilke aktiviteter ma...
Tue, 29 Nov, 2022 ved 10:43 AM
Hvordan ta bort en ressurs?
Innen du tar bort en ressurs må du kontrollere at den ikke har noe arbeid planlagt på seg fram i tid. Klikk på fanen Ressurser under CAB Plan Grunndata ...
Tue, 10 Des, 2019 ved 3:23 PM