For å endre i grunndata må du ha rettighet som CAB Plan Administrator.


  • Gå til en av fanene Bestilling, Flytskjema eller Skadebesiktigelse
  • Klikk på knappen Administrer ved vinduet for Fravær og utvidet arbeidstid  • Velg ønsket avdeling i rullegardinlisten ved Justere tid (1) lengst oppe til venstre
  • Velg ønsket tekniker (1) i rullegardinlisten under alle teknikere
  • Velg årsak under Fravær (2), f.eks. Ferie
  • Velg Start- og sluttdato (3) og fyll i eventuelle klokkeslett eller huk av for Hele dagen (4)
  • Skriv i Beskrivelse (5), f.eks. Høstferie
  • Klikk på Legg til (6)
  • Klikk på Lukk når du er klar