• Gå til en av fanene Bestilling, Flytskjema eller Skadebesiktigelse
  • Klikk på knappen Administrer ved vinduet for Fravær og utvidet arbeidstid
  • Velg ønsket avdeling i rullegardinlisten ved Justere tid lengst oppe til venstre
  • Velg ønsket tekniker i rullegardinlisten under alle teknikere
  • Velg årsak under Fravær, f.eks. Ferie
  • Velg Start- og sluttdato og fyll i eventuelle klokkeslett eller huk av for Hele dagen
  • Skriv i Beskrivelse, f.eks. Høstferie
  • Klikk på Legg til
  • Klikk på Lukk når du er klar