• Gå til fanen Grunndata i venstre kolonne
 • Klikk på Ressurser under CAB Plan
 • Klikk på plusstegnet i vinduet for Tekniker og administratorer
 • Velg Ny tekniker
 • Skriv inn navnet på teknikeren
 • Hvis du vil knytte ressursen til en eksisterende bruker, velger du den relevante brukeren fra rullegardinlisten Tilknyttede brukere.
 • Klikk på plusstegnet ved Arb.tidsskjema
 • Velg å basere nytt arbeidstidsskjema på Guide og klikk på OK
 • Velg ønsket avdeling som ressursen skal knyttes til
 • Huk av for hvilke dager som skal være arbeidsdager
 • Angi start- og sluttid for arbeidsdagen
 • Skriv inn navnet på første pausen og hvilket klokkeslett den skal være mellom
 • Klikk på Legg til pause
 • Gjenta dette for samtlige pauser
 • Klikk på OK
 • Kontroller at skjema stemmer og fyll inn eventuelt navn for dette
 • Klikk på OK
 • Klikk på Lagre for å spare endringene