Du kan bruke sjekklister for å signere og godkjenne ulike aktiviteter som inngår i en reparasjon. Sjekklisten kan tilpasses helt etter hvilke aktiviteter man vil ha med og i hvilken ordning de skal utføres. Sjekklisten for respektive reparasjonsoppdrag er tilgjengelig i flytskjema, i oppdraget og på teknikermomentet.
 Om man gjør forandringer i sjekklisten går dette ikke foran på gamle oppdrag, men bare for de nye som opprettes.

Sjekklister må aktiveres i CAB Plans organisasjonsinnstilninger. Se guiden Hvordan aktivere sjekklisten i CAB Plan?

For å koble en sjekkliste til en bookingplanen går man fram slik:

 • Gå på fanen Grunndata i CAB Plan
 • Trykk på Bookingplaner
 • Dobbelklikk på bookingplanen som skal kobles til en sjekkliste
 • Velg sjekklisten i dropplisten 
 • Trykk så på første momentet i skjemaet, for eks. Demontering /Karosseri 
 • Velg Sjekkliste arbeidstrinn
 • Hak av på stegene som skal gjelde det aktuelle momentet og trykke på OK
 • Gjør tilsvarende for momentene som du vil knytte til sjekklisten
 • Trykk på Lagre

 

 

 • Når en aktivitet er utført haker teknikerne av Signert, da vises brukernavn, dato og klokkeslett for signeringen.
 • Et rødt merke vises ved Sjekklister i den øvre menyen i CAB Plan når aktiviteter er klare for signering
 • Trykk på Sjekklister
 • Dobbelklikk på det aktuelle registreringsnummerets sjekkliste for å åpne den
 • Hak av når en aktivitet er kontrollert. Da signeres denne med innlogget brukernavn og klokkeslett
 • Trykk på Skriv ut om du vil skrive ut sjekklisten
 • Trykk på Lagre og lukk