For å endre i grunndata må du ha rettighet som CAB Plan Administrator.


Du kan bruke sjekklister for å signere og godkjenne ulike aktiviteter som inngår i en reparasjon. Sjekklisten kan tilpasses helt etter hvilke aktiviteter man vil ha med og i hvilken ordning de skal utføres. Sjekklisten for respektive reparasjonsoppdrag er tilgjengelig i flytskjema, i oppdraget og på teknikermomentet.
Om man gjør forandringer i sjekklisten går dette ikke foran på gamle oppdrag, men bare for de nye som opprettes.

Sjekklister må aktiveres i CAB Plans organisasjonsinnstilninger. Se guiden Hvordan aktivere sjekklisten i CAB Plan?

For å koble en sjekkliste til en bookingplanen går man fram slik:

  • Gå på fanen Grunndata i CAB Plan (1)
  • Trykk på Bookingplaner (2) 
  • Dobbelklikk på bookingplanen som skal kobles til en sjekkliste (3) 
  • Velg sjekklisten i dropplisten (4) 
  • Trykk så på første momentet i skjemaet, for eks. Demontering /Karosseri (5) 
  • Velg Sjekkliste arbeidstrinn (6) 
  • Hak av på stegene som skal gjelde det aktuelle momentet og trykke på OK (7) 
  • Gjør tilsvarende for momentene som du vil knytte til sjekklisten
  • Trykk på Lagre