• Gå til fanen Grunndata i venstre kolonne
  • Klikk på Leiebilselskaper under CAB Plan
  • Klikk på + Legg til ny
  • Sett inn opplysninger om leiebilselskapet, kontaktperson samt hvilken e-postadresse bestillinger skal sendes til
  • Om feltet E-post i bestilling levnes tomt, kommer bestillingen å betraktes som intern
  • Klikk på Lagre