For å endre i grunndata må du ha rettighet som CAB Plan Administrator.


For å kunne koble en ressurs til et team må du først opprette et team og legge til en ny ressurs. Se egne instruksjoner for dette.


Slik gjør du for å koble en ressurs til et team.

  • Gå til fanen Grunndata (1) i venstre kolonne
  • Klikk på fanen Ressurser (2) under CAB Plan
  • Marker ønsket Team
  • Klikk på blyanten for å Redigere (3)   • Huk av for den nye ressursen som skal inngå i teamet  • Merk at ressursens skjema er nødt til å være knyttet til samme avdeling som teamet for å kunne være valgbar
  • Klikk på Lagre
  • Nå skal teamets navn stå i kolonnen for Team etter teknikerens navn