For å endre i grunndata må du ha rettighet som CAB Plan Administrator.  • Gå til fanen Planlegge  (1) i venstre kolonne
  • Klikk på ikonet Åpne efficiency manager (2) 
  • Velg intervall du ønsker å se Gjennomsnittlig arbeidstempo (3) for
  • Klikk på knappen Omberegn (4) 
  • Nå ser du beregnet effektivitet i prosent per avdeling og tekniker
  • Klikker på høyrepilen for å justere effektiviteten, i aktuelle skjema, til utregnet snitteffektivitet
  • Eller velg en effektivitetsprosent selv i rutene under Valgt effektivitet
  • Du kan velge å oppdatere en ressurs eller alle resurser (5) 
  • Klikk på Lagre (6) 
  • Nå må du å oppdatere framtidig planlagt arbeid for oppdaterte tekniker