CAB Plan Release Notes 2023

CAB Plan Release Notes Juni 2023
I april-versjonen av CAB Plan har vi gjort flere endringer i CAB Plan.   Etter lesing får du tilgang til Release notes i CAB Plan ved å klikke på ikonet...
Wed, 7 Jun, 2023 ved 8:31 AM
CAB Plan Release notes April 2023
I april-versjonen av CAB Plan har vi gjort flere endringer i CAB Plan.   Etter lesing får du tilgang til Release notes i CAB Plan ved å klikke på ikonet...
Wed, 12 Apr, 2023 ved 8:15 AM
CAB Plan Release Notes Februar 2023
I februar-versjonen av CAB Plan har vi gjort flere endringer.   Etter lesing får du tilgang til Release notes i CAB Plan ved å klikke på ikonet «Release...
Tue, 7 Feb, 2023 ved 1:12 PM