I februar-versjonen av CAB Plan har vi gjort flere endringer.  


Etter lesing får du tilgang til Release notes i CAB Plan ved å klikke på ikonet «Release Information» øverst til høyre på den øverste menylinjen. Sammendrag av Release Notes CAB Plan februar 


CAB Plan: Bekreftelse til kunden når time for skadebefaring er bestilt 

CAB Plan: Oppdatering av informasjon fra kalkyle 

CAB Plan: Flytt bestillinger av skadebefaringer i kalenderen 

CAB Plan: Automatisk arkivering av gamle oppgaver 
CAB Plan: Bekreftelse til kunden når time for skadebefaring er bestilt 


En ny bekreftelse ved bestilling av en skadebefaring er lagt til. Det er allerede en påminnelse som er sendt for en bestilt tid for skadebefaring. Nå kan du også velge å sende en bestillingsbekreftelse når en time er bestilt. I organisasjonsinnstillingene kan du opprette en mal med ønsket informasjon og velge om SMS skal sendes når bestillingen er gjort eller om den skal sendes manuelt. 


 


Hvis bestillingsbekreftelsen er aktivert, er den synlig på oppdraget blant andre aktiverte utsendelser. Som vanlig kan du sende bekreftelsen manuelt ved å klikke på ikonet med en pil. Skulle det være flere fremtidige skadebefaringer som er bestilt, vil du få lov til å velge hvilken bestilling som er ment. 

CAB Plan: Oppdatering av informasjon fra kalkyle 

Nå er det en mulighet til å velge hvilken informasjon fra kalkylen du vil oppdatere som skal oppdateres i saken. Funksjonen aktiveres fra starten i organisasjonsinnstillingene og kan deaktiveres hvis du vil at saken alltid skal oppdateres når beregningen endres.   Den oppdaterte informasjonen fra kalkylen vises i et vindu der du kan velge hvilken informasjon du vil oppdatere. Skulle det være flere beregninger knyttet til saken, vil informasjonen fra dem alle vises i vinduet.   

CAB Plan: Flytte bestillinger av skadebefaringer i kalenderen 

På forespørsel fra våre kunder har vi igjen gjort det mulig å flytte en bestilling ved å dra den til en ny plass i kalenderen som vises i en åpen sak. 


 

CAB Plan: Automatisk arkivering av gamle oppgaver 

Oppgaver i CAB-plan som ikke har vært åpnet på 12 måneder, arkiveres automatisk. Vi vil endre tidsintervallet til 9 måneder. Bakgrunnen for dette er at mange brukere har oppgaver som ikke har fått status «overlevert til kunden», selv om bilen ikke lenger er på verksted. Dette bidrar til dårligere ytelse i applikasjonen. 


Uavhengig av om oppgaven er arkivert manuelt eller automatisk, kan den alltid finnes på nytt ved å søke etter utleverte oppgaver.