I april-versjonen av CAB Plan har vi gjort flere endringer i CAB Plan.  

Etter lesing får du tilgang til Release notes i CAB Plan ved å klikke på ikonet «Release Information» øverst til høyre på den øverste menylinjen. 


Sammendrag av Release Notes CAB Plan april 

CAB Plan: SMS-bekreftelse til kunden ved endret planlegging av skadeinspeksjon
CAB Plan: Filtrer etter fabrikat i flytskjemaet
CAB Plan: Innstilling for obligatorisk signering av sjekklisten før utføring av moment
CAB-plan: Avdelingstilhørighet lagt til ressursinnstillinger
    

CAB Plan: SMS-bekreftelse til kunden ved omlegging av skadeinspeksjon  

I forrige versjon la vi til muligheten til å sende SMS-bekreftelse til kunden når en skadeinspeksjon er bestilt. Nå vil det samme spørsmålet også komme opp når en skadeinspeksjon blir endret. 
CAB Plan: Filtrer etter fabrikat i flytskjemaet                                                
Vi har fått forespørsler om å gjøre det mulig å filtrere på fabrikat i flytskjemaet. På noen verksteder er for eksempel kundemottakere ansvarlige for visse merker, og nå blir det lettere å filtrere ut disse.   


 


CAB Plan: Innstilling for obligatorisk signering av sjekklisten før utføring av moment 
På forespørsel fra brukerne våre kan du nå aktivere en innstilling som betyr at et gjeldende arbeidstrinn ikke kan utføres før alle koblede punkter er signert. Tidligere var det bare én innstilling som blokkerte det neste arbeidstrinnet fra å bli startet. 
 
CAB Plan: Avdelingstilhørighet lagt til ressursinnstillinger 
Det er nå en kolonne for avdelingstilhørighet i ressursinnstillingene. Dette gjør det enklere å se hvilken avdeling en ressurs har planlagt arbeidstid i.