For å gjøre endringer i grunndata og opprette en skadebesiktigelsesressurs i CAB Plan behøver du CAB Plan-administratorrettigheter.

 

 • Gå til fanen CAB Plan Grunndata
 • Trykk på Arbeidsområder
 • Trykk på plusset i delen for Skadebesiktigelse


 • Skriv navn på skadebesiktigelsesavdelingen
 • Er levering på annen adresse enn den som er oppgitt i verkstedets grunndata, skriver du inn den adressen under Alternativ adresse


 • Marker La andre organisasjoner booke skadebefaringer om man ønsker at en ekstern booker, for eksempel forsikringsselskap, skal kunne booke hos dere.
 • Trykk på Lagre
 • Gå til fanen Ressurser i CAB Plan Grunndata
 • Trykk på plusset i ruten Teknikere og administratorer
 • Velg Tekniker


 • Skriv navnet på skadebesiktigelsesressursen
 • Trykk på plusset ved Arb.tidsskjema
 • Opprett nytt skjema ved å velge å Baser ny timeplan på: Veiviser


 • Trykk på OK
 • Sett avdeling som skadebesiktigelsesressursen  
 • Fyll ut timeplanen så den passer med deres virksomhet
 • Trykk på OK


 • Sett opp eventuelle pauser ved å trykke på plusset ved Pauser
 • Legg til tider ved å trykke på plusset ved Ressursbanker
 • Ta bort tider ved å slette tidene i feltene med klokkeslag for besiktigelsen
 • Trykk på OK

 • Trykk på Lagre
 • For å legge til ekstern booker av skadebesiktigelse, se instruksjonen Hvordan legge til ekstern bestiller for skadebefaring?