For å endre på noe i grunndata må man ha tilgang som CAB Plan Administrator.


For at en avdeling skal kunne booke i en annen avdelings CAB Plan, for eksempel at karosseri skal booke inn et oppdrag hos lakk, må lakkverkstedet gjøre følgende: 

  • Gå til CAB Plan Grunndata 
  • Trykk på Eksterne reparasjonsbookere
  • Trykk på + Legg til ny  • Velg verkstedet du vil legga til i rullegardinlisten 


  • Velg den eller de Bookingplaner som verkstedet skal benytte når reparasjoner bookes


  • Trykk så på Lagre
  • Nå ligger verkstedet i listen over eksterne reparasjonsbookere


  • Når dette er klargjort må man lukke og starte CAB Plan på nytt for at alle skal kunne se endringen.