For å endre på noe i grunndata må man ha tilgang som CAB Plan Administrator.


Om du arbeider i en organisasjon med flere ulike filialer, og har behov for å logge deg på flere ulike CAB Plan-lisenser, er det mulig å koble de ulike lisensene sammen i CAB Plan
Kontakt CAB Support for å få hjelp med dette.

 

Når CAB Support har koblet sammen lisensene i organisasjonen kan du knytte brukere som er tilknyttet en lisens opp mot en annen lisens i organisasjonen også. Merk at man må ha rettighet som CAB Plan Administrator samt være innlogget på lisensen som man skal knytte brukeren til.

 

Fremgangsmåte:

  • Gå til Grunndata og Bruker 
  • Trykk på knappen Ny
  • Velg Organisasjonsbruker


  • Nå listes alla brukere som ligger på samtlige lisenser som er sammenkoblet i organisasjonen  • Marker en bruker ok trykk på OK
  • Nå kan du angi hvilken rettighet brukeren skal ha i den CAB Plan-lisensen brukeren blir knyttet til  • Trykk på OK for å lagre.
  • Nå ligger brukeren i listen over brukere for din CAB Plan i Grunndata