For å endre på noe i grunndata må man ha tilgang som CAB Plan Administrator.


Før du endrer skjema for skadebesiktigelsesavdelingen må du kontrollere at det ikke finnes allerede planlagte skadebesiktigelser fram i tid.


 • Klikk på fanen Grunndata i venstre kolonne
 • Klikk på Ressurser under CAB Plan
 • Dobbeltklikk på Skadebesiktigelsesressursen eller klikk på blyanten for å redigere
 • Dobbeltklikk på arbeidstidsskjema eller klikk på blyanten for å redigere
 • Klikk i Sluttdato og angi dato for siste dagen for nåværende skjema
 • Klikk på OK
 • Klikk på Lagre
 • Dobbeltklikk på Skadebefaringsressursen eller klikk på blyanten for å redigere
 • Nå kan du velge å opprette et nytt skjema med nye tider gjennom å klikke på Guide
 • Huk av for ønskede Arbeidsdager
 • Velg Skadebesiktigelsesavdelingen
 • Fyll inn Start- og sluttid for arbeidsdagene
 • Fyll inn ønsket lengde i minutter  hver skadebesiktning
 • Ta bort de tidene hvor det ikke skal kunne bookes noe på
 • Klikk på OK
 • Klikk på plusstegnet ved Pauser om du vill legga til pauser
 • Kopier over tidene til neste dag med hjelp av pilen til høyre for dagsnavnet
 • Fyll inn ønsket dato for Brukt fra
 • Klikk på OK
 • Klikk på Lagre
 • Gå til fanen Skadebesiktigelse og kontroller at tidene stemmer