For å endre i grunndata må du ha rettighet som CAB Plan Administrator.


Før du kan bytte avdeling for en ressurs trenger du å kontrollere at teknikeren ikke har noen jobber planlagt på seg i framtiden.

 • Klikk på fanen Grunndata i venstre kolonne
 • Klikk på Ressurser under CAB Plan
 • Dobbeltklikk på ønsket resurs eller klikk på blyanten for å redigere
 • Dobbeltklikk på Arbeidstidsskjema eller klikk på blyanten for å redigere
 • Klikk i Sluttdato og angi dato for siste dagen som ressursen skal være koblet til nåværende avdeling
 • Klikk på OK
 • Klikk på Lagre
 • Dobbeltklikk på ønsket tekniker eller klikk på blyanten for å redigere
 • Klikk på plusstegnet for å legge til ett nytt arbeidstidsskjema
 • Nå kan du velge å opprette et nytt skjema med nye tider ved å klikke på Guide
 • Skal ressursen ha samme arbeidstider som en annen ressurs, klikker du på Baser ny timeplan på: og velger” Ressursens navn” i rullegardinlisten
 • Klikk på OK
 • Sett inn ønsket dato for Brukt fra
 • Klikk på søppelbøtten ved Ressursbanker for å ta bort arbeidstiden fra avdelingen
 • Klikk på plusstegnet ved Ressursbanker for å koble arbeidstiden mot en ny avdeling
 • Velg ønsket avdeling i rullegardinlisten
 • Angi eventuell effektivitet (arbeidstakt i %)
 • Klikk på OK
 • Klikk på Lagre
 • Gå til fanen Planlegge og ønsket avdeling for å kontrollere at ressursens arbeidstid er koblet til den nye avdelingen