I februar-versjonen av CAB Plan har vi gjort flere endringer i CAB Plan.  

Etter lesing får du tilgang til Release notes i CAB Plan ved å klikke på ikonet «Release Information» øverst til høyre på den øverste menylinjen. 


Sammendrag av Release Notes CAB Plan februar 


CAB Plan: Logging av ekstra fravær
CAB Plan: Vise bare aktive arbeidstidsplaner
CAB Plan: Fanen Mekaniker vil bli erstattet av CAB Repair i mai 2024CAB Plan: Logging av ekstra fravær

I fraværsassistenten er det nå synlig hvem som la til fravær og når det ble gjort. Informasjonen er synlig når du holder musepekeren over fraværet.  CAB Plan: Vise bare aktive arbeidstidsplaner        

Når du oppretter en ny arbeidstidsplan som skal baseres på en eksisterende tidsplan, vises bare de aktive tidsplanene. Hvis du også vil velge mellom eldre tidsplaner, merker du av i boksen «Vis alle».  
CAB Plan: Fanen Mekaniker erstattes av RCAB Repair i mai 2024

Etter CSP-utgivelsen i mai, vil stempling av mekaniker bare kunne finne sted i nettapplikasjonen CAB Repair. Fanen mekaniker åpnes deretter automotive-repair.cabgroup.net