I november-versjonen av CAB Plan har vi gjort flere endringer.  

Etter lesing får du tilgang til Release notes i CAB Plan ved å klikke på ikonet «Release Information» øverst til høyre på den øverste menylinjen. 


Sammendrag Release Notes CAB Plan november 

CAB Plan: Nytt utseende på hendelsessenter 

CAB Plan: Nytt hendelse - «Avbrutt av eksternt verksted»  

CAB Plan: Endringer i spesifikasjonsinformasjon 
CAB Plan: Nytt ikon for å vise spesifikasjoner 
CAB Plan: En ukes forhåndsvarsel for ekstern bestilling  
CAB Plan: Forsikringsselskap og skadenummer lagt til på oppgaverapport  CAB Plan: Nytt utseende på hendelsessenter 
Nå er hendelser i hendelsessenter delt opp på fire faner (Oppdrag, Avbrudd, Skadeinspeksjon og Eksternt arbeid). Dette gjør det enklere å få oversikt over nye hendelser. Innstillingene for hvilke hendelser du vil motta varsel om, finner du på hver fane.  Det siste varselet vil bli presentert ved siden av hendelsessenter. Varselet er synlig i 60 minutter eller til du setter det som lest.  


 CAB Plan: Nytt hendelse - «Avbrutt av eksternt verksted» 

Hvis det eksterne verkstedet kansellerte en bestilling, kan du nå motta et varsel om dette.  


CAB Plan: Endringer i spesifikasjonsinformasjon 
Generell informasjon fra kalkylen vil nå bli presentert i en egen fane blant spesifikasjonene. I tillegg er verkstedinformasjonen flyttet ned til bunnteksten i den respektive spesifikasjonen. 
CAB Plan: Nytt ikon for å vise spesifikasjoner 
Knappen i oppgaven som viser spesifikasjonen i kalkylen er erstattet med et ikon.  


CAB Plan: En ukes forhåndsvarsel for ekstern bestilling 
I CAB Plan kan du spesifisere på hvert depot når det tidligst vil være mulig å bestille time. Her kan du velge om du vil ha en ukes forhåndsplanlegging lagt til for eksterne bestillinger. Denne innstillingen kan brukes på depot der for eksempel bytte av frontrute bestilles av kjøretøyets eier. Da kan du sørge for at den nye frontruten er på plass når bilen kommer.   


CAB Plan: Forsikringsselskap og skadenummer lagt til på oppgaverapport 

Forsikringsselskap og skadenummer er lagt til på oppgaverapport.