I CAB Plan-versjonen for september har vi gjort endringer i flere av våre tjenester. 

Etter lesing får du tilgang til Release notes i CAB Plan ved å klikke på ikonet «Release Information» øverst til høyre på den øverste menylinjen.

Sammendrag av Release Notes CAB Plan september

CAB Plan: Fotoinspeksjoner på CAB Plan Start

CAB Plan: Lås tid som er lagt til manuelt
CAB Plan: Startdatoen i beregningen angir starten i CAB-planen (bare med CABAS)
CAB-plan: Angi at kjøretøyet ikke er kjørbart på saken
CAB Plan: Mer informasjon og kopiering i beregningsspesifikasjon (kun norsk marked)
CAB-plan: Automatisk oppdatering fra DBS

CAB Damage Inspection Booking: Flere nye innstillinger lagt til
Online Repair Status: Statusen «Klar for levering» kan brukes

CAB Plan Deviation Handling: Mulighet til å eksportere kommentarer                                                            CAB Plan: Fotoinspeksjoner på CAB Plan Start

På CAB Plan Start kan du se hvor mange åpne fotoinspeksjoner det er. Vi har også utvidet informasjonen med relevante datoer flere steder på siden.
CAB Plan: Lås tid som er lagt til manuelt

Det er mulig å låse et tidspunkt som legges til manuelt i en jobb. Dette betyr at tiden forblir selv om beregningen oppdateres med et nytt tidspunkt. CAB Plan: Startdatoen i beregningen angir starten i CAB-planen (bare med CABAS)

Hvis det er en dato i beregningen som angir starten på reparasjonen, vil denne datoen bli brukt når bestillingen gjøres i drosjeplanen. Unntaket er hvis du har aktivert innstillingen som lar deg alltid angi startdatoen manuelt.CAB Plan: Angi at kjøretøyet ikke er kjørbart på saken

Du kan angi at kjøretøyet ikke er kjørbart på saken.CAB Plan: Mer informasjon og kopiering i beregningsspesifikasjonen

I beregningsspesifikasjonen har vi lagt til informasjon om kjøretøyets VIN-kode og hvem som opprettet beregningen i DBS. Vi har også gjort det mulig å merke informasjon i spesifikasjonen som kan kopieres og limes inn i for eksempel et ERP-system. CAB Plan: Automatisk oppdatering fra DBS

Fra versjon 2022.4 av DBS, som ble utgitt 2022-09-08, vil CAB Plan-saken bli oppdatert når du beregner beregningen på nytt. Du trenger ikke lenger å huske å overføre beregningen på nytt til CAB Plan når endringer er gjort. I forbindelse med dette vil CAB Plan ikke lenger presentere spesifikasjonene i PDF-format.CAB Damage Inspection Booking: Flere nye innstillinger lagt til

I administrasjonsgrensesnittet til skadeinspeksjonsportalen er det nå en rekke nye innstillinger.

Hvis du administrerer flere verksteder med samme juridiske navn, er det mulig å gi nytt navn til hvert av verkstedene. Det nye navnet vil bare være synlig i administrasjonsgrensesnittet.  
Det er mulig å skille mellom hvilke personer som skal motta en kopi av skadeinspeksjonsbestillinger, avhengig av om det er en inspeksjon på stedet eller en fotoinspeksjon.  
Hvis du vil at kundene bare skal kunne bestille fotoinspeksjoner i skadeinspeksjonsportalen, er det mulig å deaktivere muligheten til å bestille time for inspeksjon på stedet.
Nå er det en mulighet til å velge innenfor hvilke radius du ønsker å se tilgjengelige verksteder på kartet. Tidligere ble verksteder innenfor en radius på 50 km alltid vist som et utgangspunkt. Akkurat som før kan du velge å se flere verksteder som er utenfor radiusen du spesifiserte da du bestilte.
Det er mulig å aktivere valget for å indikere at kjøretøyet ikke kan kjører når en skadeinspeksjonsbestilling er gjort. 
Online Repair Status: Statusen «Klar for levering» kan brukes

I administrasjonsgrensesnittet for online reparasjonsstatus kan du velge å få reparasjonen vist som klar for bileieren når statusen «Klar for levering» er angitt i CAB-planen. Alternativet for å vise reparasjonen som fullført når statusen «Ferdig» er angitt, er fortsatt tilgjengelig som et alternativ.CAB Plan Deviation Handling: Mulighet til å eksportere kommentarer

I CAB Plan Deviation Handling har det allerede vært mulig å eksportere alle avvik til Excel. Nå er det også mulig å eksportere informasjon om hvilken mekaniker som registrerte avviket og kommentaren som ble skrevet.