I CAB Plan-versjonen for juni har vi gjort endringer i flere av våre tjenester. 

Etter lesing får du tilgang til Release notes i CAB Plan ved å klikke på ikonet «Release Information» øverst til høyre på den øverste menylinjen.


Sammendrag av Release Notes CAB Plan juni

CAB Plan: Saksstatus i sjekklisten
CAB Overview: 
Kunde- og reparasjonsmerknader
CAB Damage Inspection Booking: 
Fotoinspeksjoner i skadeinspeksjonsrapporten
CAB Plan Repair:
 Informasjon om nye oppdateringer
CAB Plan: 
Fraværsvarsel under fotoinspeksjon
CAB Plan: Saksstatus i sjekklisten
Hvis det er elementer i sjekklisten som er av mer administrativ karakter, kan du nå koble disse til en saksstatus. Dette kan for eksempel være aktiviteter som skal utføres i forbindelse med innreise eller utlevering av kjøretøyet. I en eksisterende eller ny sjekkliste velger du statusen som elementet er knyttet til, ved å velge statusen i menyen. Hvis du deretter har valgt alternativet for å vise sjekklisten automatisk, vises den i tilfelle statusendring i saken. Ellers kan du manuelt åpne sjekklisten og signere elementet.CAB Overview: Kunde- og reparasjonsmerknader
I CAB Overview kan du nå se alle kunde- og reparasjonsnotater funnet på en CAB Plan sak. Merknadsikonet kan ha tre forskjellige farger: 

Grå når det mangler merknader
Grønn når finnes merknader
Rød hvis en ny merknad er lagt til

Du kan også legge til en ny oppføring i CAB-oversikten som vises som en kundeoppføring i CAB Plan saken. En hendelse vil da også bli opprettet i arrangementssenteret for å trekke varsle CAB Plan-brukeren. CAB Damage Inspection Booking: Fotoinspeksjoner i skadeinspeksjonsrapporten
I skadeinspeksjonsrapporten, tilgjengelig via administrasjonsgrensesnittet til CAB Damage Inspection Booking, vises nå sakene som er håndtert som en fotoinspeksjon. Disse sakene vil ha en markering i fotoinspeksjonskolonnen.
CAB Plan Repair: Informasjon om nye oppdateringer
I den nye nettbaserte stemplingsapplikasjonen, CAB Plan Repair, utføres det oppdateringer kontinuerlig, og vi vil minne deg på at informasjon om de siste oppdateringene kan sees direkte i applikasjonen.
CAB Plan: Fraværsvarsel under fotoinspeksjon
Nå er det mulig å aktivere en melding til bileieren som sier at behandlingen av innkommende fotoinspeksjoner kan ta lengre tid enn normalt. Det anbefales at man benytter seg av denne funksjonen når administrativt ansatte er borte i lang tid.

Under behandling av fravær angir du datoperioden som denne meldingen skal vises i. Meldingen vises deretter når bileieren velger fotoinspeksjon i den nettbaserte CAB Damage Inspection Booking-tjenesten.