I CAB Plan-versjonen for april har vi gjort endringer i flere av våre tjenester. 

Etter lesing får du tilgang til Release notes i CAB Plan ved å klikke på ikonet «Release Information» øverst til høyre på den øverste menylinjen.

Sammendrag av Release Notes CAB Plan april


CAB Plan: Kobling til Brukerforening for CAB-plan

CAB Plan Repair: Informasjon om oppdateringer  

CAB Damage Inspection Booking: Standardinnstilling for bekreftelse

CAB Plan: Kobling til Brukerforening for CAB-plan

I CAB Plan har det blitt lagt til et ikon som lenker til CAB Plan Brukerforening Norge. Der fins informasjon om brukerforeningen og en mulighet til å kontakte dem angående forbedringsforslag eller andre spørsmål. 

               

 


CAB Plan Repair: Informasjon om oppdateringer
I det nye, nettbaserte programmet for stempling, CAB Plan Repair, gjør vi oppdateringer oftere enn i CAB Plan. Nå fins det en informasjonsside der du kan se hva som er nytt i den nyeste versjonen.

CAB Plan Repair: Informasjon om oppdateringer
I det nye, nettbaserte programmet for stempling, CAB Plan Repair, gjør vi oppdateringer oftere enn i CAB Plan. Nå fins det en informasjonsside der du kan se hva som er nytt i den nyeste versjonen.

CAB Damage Inspection Booking: Standardinnstilling for bekreftelse
 Ved bestilling av skadekontroll kan bekreftelse sendes til bileieren via SMS og/eller e-post. På administrasjonssiden kan du nå angi hvilket alternativ som skal brukes som standard.  Dette reduserer risikoen for at en bestilling blir gjort uten at en bekreftelse blir sendt. Vi har også endret utseendet på knappene for å tydeliggjøre hvilket alternativ som er valgt.