Fra og med denne versjonen bytter CAB Plan driftsplattform til Microsoft Azure. Ingen funksjonelle endringer er gjort i denne versjonen av CAB Plan.

 

Ekstra versjon med planlagt nedetid 4. - 6. mars 2022
Mellom kl. 18:00 fredag 4 mars og kl. 23:59 6 mars 2022 vil CAB utføre omfattende vedlikeholdsarbeid som vil påvirke de fleste av våre tjenester for kjøretøy, inkludert CAB Plan. Dette vil bety at disse tjenestene ikke vil være tilgjengelige i løpet av denne tiden. 


Les mer om nedetiden her: 

https://cabgroup.se/no/kjoretoy/supportmapp/pushnotiser-fordon-/planlagt-nedetid.html

 

TimeTracker-appen fungerer ikke etter lansering 

Etter lanseringen vil du ikke lenger kunne bruke TimeTracker-appen til jobbtidsregistrering. I stedet er den nye mobile nettbaserte løsningen, CAB Plan Repair, tilgjengelig for tidsstempling. 

 

Lenke til CAB Plan Repair:

https://automotive-repair.cabgroup.net/ 

 

Selvfølgelig er det også mulig å registrere tid direkte i CAB Plan akkurat som før.

 

 

Viktig! Jobber må settes på pause manuelt ved slutten av arbeidstiden fredag 4. mars


Vanligvis blir alle pågående jobber i CAB-plan automatisk satt på pause ved midnatt. På grunn av flyttingen vil ikke dette skje.  For å redusere administrativt arbeid med å endre tidsregistreringer etterpå, anbefaler vi at alle teknikere setter pågående arbeid på pause ved slutten av arbeidstiden fredag 4. mars.