I novemberreleasen har vi lagt til muligheten for å fylle ut Egenerklæring for «sikre skadereparasjoner» og for «førerassisterte og sikkerhetssystemer» som en ferdig mal i CAB Plan. I tillegg er den generelle ytelsen og brukeropplevelsen forbedret, samt har et antall problemer som er innrapportert av brukerne våre blitt løst.

Etter lasting får du tilgang til Release notes i CAB Plan ved å klikke på ikonet «Release Information» øverst til høyre på den øverste menylinjen.


Sammendrag Release Notes CAB Plan november

CAB Plan: Egenerklæring

________________________________________________________________________________              

 

CAB Plan: Egenerklæring
Du kan nå fylle ut en digital Egenerklæring for «sikre skadereparasjoner» og for «førerassisterte og sikkerhetssystemer» i CAB Plan. Den er tilgjengelig som en ferdig mal som brukes sammen med en sjekkliste.

Dette må være knyttet til en sjekkliste på arbeidsordren for å aktivere og kunne benytte egenerklæringen. Gå til sjekklister i “Grunndata” og aktiver bruk av funksjonene sjekklisten og revisjonen, og sett så opp egenerklæringen. Hvis det ikke allerede finnes en sjekkliste, oppretter du en ny ved å klikke på "+". Sjekklisten må ha en tittel og deretter inneholde minst én periode som skal lagres, denne kan være «egenerklæring», for å sikre at denne fylles ut.Deretter oppretter du en ny revisjon ved å klikke “+”, og velger å bruke den ferdige malen som finnes. Gi malen et navn, for eksempel “Egenerklæring”, og lagre den.“Egenerklæring” kan nå brukes på en ny arbeidsordre ved å åpne sjekklisten i arbeidsordren og aktivere revisjon ved å klikke i -boksen.Ved å klikke på revisjonsikonet som nå er på arbeidsordren, kan du signere de forskjellige punktene og skrive kommentarer, alt etter hvilken egenerklæring du ønsker å fylle ut, eller begge to om nødvendig.