I aprilversjonen av CAB Plan har vi brukt tid på å utbedre feil og mangler, samt forbedre ytelsen og sikkerheten i programmet.  

Vi er i sluttfasen av utviklingen av den nye applikasjonen CAB Repair, og vil utføre testing av denne hos utvalgte verksteder om kort tid.  

Videreutvikling foregår også på takseringsportalen mange verksteder og forsikringsselskaper bruker. Etter neste oppdatering i juni trenger ikke bileieren å bestille time for taksering, men kan i stedet sende informasjon og bilder som vil bli gått gjennom av verkstedet direkte i CAB Plan. 


Lenker til Release Notes finner du i varslingslisten øverst til høyre etter at du har lest teksten. Sammendrag av Release Notes CAB Plan april 


CAB Plan: Vis neste virkedag i flytskjemafilter
CAB Plan: Loggføring av endret telefonnummer i oppdraget CAB Plan: Vis neste virkedag i flytvisningsfilter
Valget i filteret som tidligere ble kalt «I morgen» har fått nytt navn og kalles nå «Neste arbeidsdag». Dersom man velger innstillingen «Neste arbeidsdag», vises morgendagen, om en tekniker er på jobb. Er det slutten på uken, og ingen jobber helg, vises mandag, som neste arbeidsdag.

  CAB Plan: Loggføring av endret telefonnummer i oppdraget                
Når telefonnummer i et oppdrag endres, f.eks. via overføring av en takst, forsvinner den forrige informasjonen. Det er ønskelig at telefonnummer som er overskrevet skal være synlige på et vis. Vi har derfor lagt til denne informasjonen i endringsloggen.