I CAB Plan-versjonen for februar finner du nå en rekke forbedringer og nye funksjoner. Blant annet har vi gjort det enklere å planlegge jobber på nytt, og lagt til muligheten til å angi årsaken til å endre kundens leveringsdato.

Lenker til Release Notes finner du i varslingslisten øverst til høyre etter at du har lest teksten.


Sammendrag av Release Notes CAB Plan februar

  • CAB Plan: Kopiering av informasjon
  • CAB Plan: Automatisk generering av arbeidsordrenumre
  • CAB Plan: Ny informasjon på startsiden
  • CAB Plan: Forbedret filtrering etter jobb i flytskjema
  • CAB Plan: Angi årsak til å endre kundens leveringsdato
  • CAB Plan: Nytt filter i planleggingen der alle foregående jobber er fullført
  • CAB Plan: Enklere å planlegge jobber på nytt

 

CAB Plan: Kopiering av informasjon
Det er nå mulig å kopiere bestemt informasjon fra oppdraget som deretter kan limes inn i andre systemer. Informasjonen som kan kopieres, er registreringsnummeret og kunde- og reparasjonsnotatene. Du kopierer ved å høyreklikke på informasjon og velge "Kopier".
CAB Plan: Automatisk generering av arbeidsordrenumre
Nå kan du la CAB Plan opprette et unikt arbeidsordrenummer for reparasjonssaken. Dette aktiverer du ved å velge "Automatisk arbeidsordrenummer" i organisasjonsinnstillingene. Da opprettes det et nytt arbeidsordrenummer for hver ny reparasjonssak. Hvis arbeidsordrenummeret allerede finnes i en takst som er knyttet til oppdraget, brukes denne informasjonen i første omgang. CAB Plan: Ny informasjon på startsiden 

Informasjonen på startsiden til CAB Plan er utvidet for å kunne se hvor mange teknikere som har registrert fravær, og også hvor mange nåværende teknikere som ikke har en pågående jobb. 

På forespørsel fra våre brukere er informasjonen "Klar for levering" også blitt endret slik at du kan se alle kjøretøy som er klare til levering og ikke bare dem som har blitt klare i dag.
CAB Plan: Forbedret filtrering etter jobb i flytskjema 

Hvis du lager et filter for å vise oppdrag med en bestemt status, for en bestemt avdeling eller ressurs, vises nå bare de tilfellene som har den bestemte statusen for denne avdelingen eller ressursen. Et eksempel kan være at du vil se alle oppdrag som pågår i lakkavdelingen. Tidligere ble ikke alle oppdrag vist, men for eksempel bare de hvor ingen jobb pågikk, eller om det var en jobb bestilt eller planlagt i lakkavdelingen.

Statusen “Avbrutt” er også lagt til som eget valg. Tidligere ble alle avbrutte jobber vist hvis statusen "Pauset" var valgt.CAB Plan: Angi årsak til å endre kundens leveringsdato 

Hvis du endrer kundens lovte leveringsdato for et oppdrag, kan du velge årsak til at datoen endres. Enten velger du en av de forhåndsdefinerte årsakene, eller du kan velge "Annet" og deretter skrive en kommentar selv. Det at denne datoen er endret for et oppdrag, vises av et ikon på datoen for oppdraget samt i flytskjema. Hvis du klikker på ikonet, kan du se alle endringene som er gjort.


Det er også mulig å opprette en rapport med alle datoendringer som er gjort i en gitt periode, hvis du ønsker å få statistikk for dette. Denne rapporten kan eksporteres som csv-fil for bruk i Excel.CAB Plan: Nytt filter i planleggingen der alle tidligere jobber er fullført

Under den forrige utgivelsen ble det lagt til et filter i planleggingen som viste jobber der den forrige jobben var fullført. Etter ønske har vi lagt til enda et filter som viser jobber der alle tidligere jobber er fullført.


CAB Plan: Enklere å planlegge jobber på nytt

Hvis det allerede finnes pågående jobber i et oppdrag, er det nå enkelt å bestille eller planlegge de gjenværende jobbene på nytt. Da velger du en ny dato i kalenderen fra når de gjenværende jobbene skal bestilles eller planlegges, før du klikker på knappen "Søk og bestill" eller "Søk og planlegg". Alle jobber som følger etter den siste jobben som er startet, vil da bli bestilt eller planlagt på nytt.