Det er dataeiers ansvar at personopplysningene i CAB Plan er riktige og oppdaterte.

En dataeier er en person i en organisasjon som har fått mandat fra personopplysningsansvarlig til å bestemme over dataene. 

 

En dataeier har følgende roll i CAB Plan:

CAB Plan Administrator
 

Administratoren må gjøre følgende regelmessig: 


 Brukere som ikke lengre skal ha tilgang til lisensen må fjernes (kalkylehistorikk koblet til brukeren vil bli liggende i systemet).

 

  • Gå til Grunndata -Bruker
  • Markere brukeren
  • Klikk Ta bort
  • Svar Ja på spørsmålet ”Ønsker du å slette brukeren?”

 

 

Brukere der kontaktinformasjon må oppdateres:

 

  • Gå til Grunndata – Generelt - Bruker
  • Dobbeltklikk på brukeren som trenger å oppdateres
  • Korriger kontaktinformasjonen
  • Klikk OK for å lagre endringene