I CAB Plan-versjonen for september finner du en rekke forbedringer og nye funksjoner. Blant annet er sjekklistene forbedret ytterligere etter ønske fra brukerne våre. 

Koblinger til Release Notes finnes etter lesingen i varslingslisten øverst til høyre. 


Sammendrag av Release Notes CAB Plan september 

CAB Plan: Informasjon om nytt program for stempling fra mobil
CAB Plan: Ny funksjonalitet i håndtering av sjekklister CAB Plan: Informasjon om nytt program for stempling fra mobil
I løpet av høsten lanserer vi en ny app for stempling fra mobilen, CAB Repair. Appen er nettbasert og fungerer med alle de vanlige nettleserne. I tillegg til et enkelt og tydelig brukergrensesnitt, vil funksjoner som signering sjekklister også være mulig i CAB Repair fra mobilen. I løpet av oktober vil en rekke brukere teste og evaluere programmet før det lanseres for alle. 


CAB Plan: Ny funksjonalitet i håndtering av sjekklister 
Nå er det flere alternativer for når sjekklisten vises til teknikeren. Tidligere var valget å vise sjekklisten når jobben var utført eller ikke i det hele tatt. Det er nå totalt fire valg:

 

Sjekklisten vises ikke: 

Sjekklisten vises når du starter jobben: 


Sjekklisten vises når jobben er utført: 


Sjekklisten vises både ved starten av jobben og når jobben er utført: 


Det er nå også mulig å hindre teknikeren i å velge "Ikke relevant" når de signerer et punkt i sjekklisten. Dette gjøres ved å fjerne haken fra gjeldende punkt.