I CAB Plan-versjonen for mars finner du en rekke forbedringer og nye funksjoner. Blant annet har det blitt gjort flere forbedringer i funksjonaliteten til sjekklisten. 

Koblinger til Release Notes finnes etter lesingen i varslingslisten øverst til høyre. 

 

Sammendrag av Release Notes CAB Plan mars 


CAB Plan: Forbedringer i sjekklisten 
CAB Plan: Utvidet informasjon i leiebilhenvendelsen 
CAB Plan: Merknad i hendelsessenteret når en ekstern reparasjonsbestilling utføres 
CAB Plan: Filtrering av arbeidstidsskjema 
Skadebefaringsportal: Mulighet for å utelate bookinglenken i SMS-bekreftelsen 
 

CAB Plan: Forbedringer i sjekklisten 
Den beskrivende teksten for hvert trinn i sjekklisten har nå blitt utvidet fra 50 til 500 tegn, og i tillegg er det nå mulig å legge inn opptil 50 spørsmål. 

I sjekklisten er det nå mulig å legge til en kommentar som tilhører trinnet ved signering. Denne kommentaren vil også vises hvis sjekklisten skrives ut.  

Hvert trinn på sjekklisten inneholder nå et valg som kan benyttes til å angi at dette trinnet ikke er relevant for denne reparasjonen. Dette valget vil bli inkludert på allerede eksisterende sjekklister som benyttes. 

 

Samme valg vil også kunne benyttes til den ekstra kontrollen som kan legges til ved opprettelse av sjekklisten. Forskjellen er at brukeren aktivt må velge at "ikke relevant" skal være valgbart for ekstra kontroll. 


CAB Plan: Utvidet informasjon i leiebilhenvendelser 
Leiebilhenvendelser som sendes ut på e-post til utleieselskapet, har tidligere bare inneholdt informasjon om eieren. For å unngå misforståelser med leasede kjøretøy er nå også informasjon om innehaver og bruker også inkludert, når denne informasjonen er tilgjengelig. 


CAB Plan: Merknad i hendelsessenteret når ekstern reparasjonsbestilling utføres 
Nå er det mulig å bli varslet i hendelsessenteret når en ny reparasjonsbestilling blir lagt inn fra et annet verksted. Tidligere ble det bare varslet hvis en eksisterende bestilling ble endret.  

 

CAB Plan: Filtrering av arbeidstidsskjema 
En ressurs i CAB Plan kan etter en stund ha mange arbeidstidsskjema som ikke lenger er aktuelle. Disse skjules nå på listen over arbeidstidsskjema. Kryss av for "Vis alle" for å se inaktive skjema også. 

 


Takseringsportal 


Takseringsportal: Mulighet for å utelate bookinglenken i SMS-bekreftelse 
Nå er det mulig å utelate lenken for bestillingen i bookingbekreftelsen som sendes ut via SMS. Dette gjøres på administrasjonssiden til takseringsportalen. Behovet for å kunne utelate lenken skyldes at enkelte telefonoperatører velger å stoppe SMS som inneholder en lenke. Denne funksjonen skal selvsagt kun aktiveres hvis kundene ikke får bekreftelsen på grunn av dette.