I CAB Plan-versjonen for februar finner du en rekke forbedringer og nye funksjoner. Blant annet kan du definere og se hvor mange store jobber som er booket på hvert depot. Vi har også lagt inn flere nye nøkkeltall i KPI-portalen, og gjort det mulig å eksportere data.

Koblinger til Release Notes finnes etter lesingen i varslingslisten øverst til høyre.


Sammanfattning Release notes CAB Plan februar

 • CAB Plan: Store jobber
 • CAB Plan: Kontroll av datorekkefølgen på statuser
 • KPI-portalen: Nye nøkkeltall
 • KPI-portalen: Opprette favoritter
 • KPI-portalen: Eksportere verdier og grafer


CAB Plan Store jobber

Nå kan verdien for hva som anses å være en stor jobb justeres, og deretter vil man kunne se hvor mange store jobber som er booket inn per depot i bestillingsvisningen. Dette kan være nyttig ved booking og planlegging av nye reparasjoner.

I grunndata til depotene angir du hvor stor en jobb må være før den skal kunne klassifiseres som en stor jobb. Dette gjøres for samtlige depoter som du ønsker å kunne se dette på.

I bestillingsvisningen er det deretter mulig å se hvor mange store jobber som er booket inn per dag. Det finnes også en summering for hele uken. Hvis du ikke ser nytten i å se hvor mange store jobber som er booket inn, så kan du angi en lav verdi, f.eks. 0,1 t, slik at du i stedet ser hvor mange jobber som er booket totalt. 

CAB Plan: Kontroll av datorekkefølgen på statuser

På en jobb finnes det flere statuser som settes på forskjellige tidspunkt i løpet av reparasjonsprosessen. Disse statusene benyttes også som regel for hvilken informasjon som tas med i rapporter og nøkkeltall. Hvis f.eks. et reparasjonsoppdrag er levert til kunden før det er mottatt, så kan ikke oppdraget regnes med når ledetidene vises.

For å gjøre brukeren oppmerksom på at status blir markert i feil rekkefølge, vil det bli vist en dato på oppdraget. Brukeren kan da klikke på datoen og angi korrekt verdi på dato og klokkeslett.

KPI-portalen: Nye nøkkeltall

Vi har lagt til 3 nye nøkkeltall basert på ønsker fra våre brukere.

 • Verdiskapende tid reparasjon
  Dette nøkkeltallet viser hvor mange timer i snitt per dag man jobber med selve reparasjonen. Fra før finnes det nøkkeltall som viser samme verdi, men da for hele perioden som kjøretøyet har vært på verkstedet.

 • Registrert ledetid til levering
  Fra Tidligere finnes det flere nøkkeltall som viser ledetider. Dette nøkkeltallet vil vise ledetider for hele perioden som oppdraget har vært aktivt i CAB Plan.

 • Reparert rett første gang
  Dette er et nøkkeltall som vil vise hvor mange prosent av alle reparasjoner der ingen av de inngående jobbene har blitt stoppet av en eller annen grunn.

KPI-portalen: Opprette favoritter

Det er nå mulig å markere hvilke nøkkeltall som du vil holde et ekstra godt øye med. Hvis disse markeres som favoritter, så vil de vises øverst på siden med nøkkeltallene.

KPI-portalen: Eksportere verdier og grafer

Vi har lagt til muligheten for at du kan eksportere ut de verdiene som vises når du ser på detaljsiden til et nøkkeltall. Det er også mulig å eksportere grafen som vises.