I CAB Plan-versjonen for april finner du nå en rekke forbedringer og nye funksjoner. Blant annet kan det nå enkelt sendes en avbestillingsmelding for leiebil, hvis reparasjonen flyttes, og det kan også angis en tid og dato når bilen skal leveres inn. Denne vil vises i kundens SMS.Koblinger til tidligere Release Notes vil også etter lesingen finnes i varslingslisten øverst til høyre.

Sammendrag av Release notes CAB Plan april

 • CAB Plan: Avbestilling av leiebil
 • CAB Plan: Enkelt å se endrede tidstemplinger
 • CAB Plan: Dato og tidspunkt for når en kunde skal levere kjøretøyet til reparasjon
 • CAB Plan: Sortere jobb etter størrelse i planleggingsvinduet
 • CAB Plan: Endre planlegging av en jobb fra oppdraget
 • CAB Plan: Ny status "Klar for levering"
 • CAB Plan: Kunde- og reparasjonsnotater vises i skadebefaringskalenderen
 • CAB Plan: Kommentarer på bilder i kalkylen følger med til oppdraget (kun med CABAS)
 • CAB Plan: Advarsel om å ikke glemme leiebil inkluderer nå også lånebil
 • CAB Plan: Endret søkeintervall på leverte, men ikke fakturerte oppdrag
 • KPI-Portalen: Velg datointervall for visning av KPI-verdier
 • KPI-portalen: Velg å ekskludere skademoment maskin eller glass (kun med CABAS)
 • Skadebefaringsportalen: Skadebefaringsrapporten utvidet med ny informasjon
 • Skadebefaringsportalen: Informasjonstekst til kjøretøyeier relatert til vedlagte bilder

CAB Plan: Avbestilling av leiebil

Når du bestiller en leiebil, der bestillingsmeldingen sendes til leiebilleverandøren, får du et spørsmål om du du også vil sende en avbestilling. Hvis du velger å gjøre det, kan du også legge inn en melding om hvorfor leiebilen avbestilles.CAB Plan: Enkelt å se endrede tidstemplinger

Hvis du endrer tiden for tilstedeværelse eller stemplingen på en jobb for en ressurs i teknikervinduet, kan du nå velge om du ønsker å legge inn en kommentar på hvorfor tiden endres. Ikonet med pennen vises i tillegg med oransje farge på en endret tidstempling. Kommentaren og tidene som endres er kun synlig på den aktuelle dag og tekniker i teknikervinduet.

CAB Plan: Dato og tidspunkt for når en kunde skal levere kjøretøyet til reparasjon

Det er nå mulig å velge dato og tid for når kunden skal levere kjøretøyet til reparasjon. Under grunndata, i fanen SMS er det mulig å velge at datoen og klokkeslettet som angis på oppdraget også skal vises i SMS-meldingen som sendes til kunden som en påminnelse. Valget er, som tidligere, at man i stedet kan vise dato for når den første jobben i reparasjonen er booket inn.
CAB Plan: Sortere jobb etter størrelse i planleggingsvinduet

Nå kan alle jobber, som finnes for planlegging en gitt dag på en avdeling, sorteres ut fra størrelse. Dette kan være smart hvis du vil planlegge det slik at de største jobbene startes først, og de mindre kan tas senere på dagen.

CAB Plan: Endre planlegging av en jobb fra oppdraget

Det har i lang tid vært et ønske om at man skal kunne flytte på allerede planlagte jobber mens du er inne på et annet oppdrag. Dette er det nå mulig å gjøre, og det er i tillegg mulig å dele opp en jobb, fjerne de fra planleggingen eller flytte de til oppgavelisten. Disse valgene får du hvis du høyreklikker på reparasjonsjobben. Vi har også lagt til en tekst i informasjonsruten, som vises hvis du holder musepekeren over jobben. Den viser nå neste moment i reparasjonen.


CAB Plan: Ny status "Klar for levering"

Vi har lagt til en ny status for oppgaven, og denne heter "Klar for levering". Det vil vises inne på oppdraget, men kan deaktiveres i organisasjonsinnstillingene hvis du ikke ønsker å benytte den. Statusen kan med fordel benyttes av kundemottakere når kjøretøyet er klar til å bli hentet av kunden.

CAB Plan: Kunde- og reparasjonsnotater vises i skadebefaringskalenderen

Nå trenger du ikke lengre åpne en skadebefaringsoppgave for å kunne lese kunde- og reparasjonsnotater. Disse er nå tilgjengelig direkte på oppdraget i kalenderen.

CAB Plan: Kommentarer på bilder i kalkylen følger med til oppdraget (kun med CABAS)

Om du har skrevet kommentarer på bildene i kalkylen vil disse være mulig å lese på de samme bildene i oppdraget.

CAB Plan: Advarsel om å ikke glemme leiebil inkluderer nå også lånebil

Advarselen som kan aktiveres i organisasjonsinnstillingene, om å huske å bestille leiebil, inkluderer nå også lånebil. Det holder at en av disse er valgt for at advarselen ikke skal vises.

CAB Plan: Endret søkeintervall på leverte, men ikke fakturerte oppdrag

I menyen "Søk" er det nå mulighet for å søke etter leverte oppdrag som ikke er fakturerte. Man kan søke i en periode mellom to datoer, som er maks tre måneder fra hverandre. Før var det kun mulig å søke fra dagens dato, og tre måneder bakover.

KPI-portalen: Velg datointervall for visning av KPI-verdier

Tidligere kunne bare verdien til KPI`en så langt dette året og måneden vises. Nå kan du isteden angi et datointervall og f.eks. se verdien for forrige uke.


KPI-portalen: Velg å ekskludere skademoment maskin eller glass (kun med CABAS)

Muligheten for å filtrere på skadetype har blitt lagt til. De skadetypene som kan filtreres er maskin og glass, som gjør at du f.eks kan velge å kun vise verdier som ikke inneholder skadetypen glass.


Skadebefaringsportalen: Skadebefaringsrapporten utvidet med ny informasjon

Hvis du bruker vår nettbaserte skadebefaringsportal, kan du på administrasjonssidene generere en rapport over avtalte reparasjoner. Tidligere var kun dato for befaring på verkstedet synlig, men nå er det også mulig å se hvilken dato og hvilket tidspunkt som avtalen ble lagt inn.

Skadebefaringsportalen: Informasjonstekst til kjøretøyeier relatert til vedlagte bilder

Ved bestilling av en skadebefaring er det nå mulig å legge ved bilder av skaden, hvis den funksjonen er aktivert. På administrasjonssiden kan du nå legge til tekst som forklarer fordelene med å legge ved bilder for den som bestiller.