I CAB Plan-versjonen for juni finner du en rekke forbedringer og nye funksjoner. Blant annet kan du opprette ulike sjekklister avhengig av reparasjonstype, samt koble sjekkpunktene til arbeidsoppgaver.


Koblinger til Release Notes finnes i varslingslisten øverst til høyre.


Sammendrag av Release Notes CAB Plan juni

 • CSP: Ny innloggingsrutine for CAB Plan
 • CAB Plan: Vise planleggingen fra flytvisningen 
 • CAB Plan: Ulike sjekklister avhengig av reparasjonstype
 • CAB Plan: Koble punkt på sjekklisten til arbeidsoppgaver
 • CAB Plan: Obligatorisk signering av punktene i sjekklisten
 • CAB Plan: Bekreftelse av at samtlige punkt på sjekklisten er signert
 • CAB Plan: Markere skader i oppdraget ved takst og innlevering for reparasjon
 • CAB Plan: Skadetaksering uten valg av bilmerke
 • Takseringsportal: Nye felt ved registering av en takseringsoppgave
 • Takseringsportal: Skadenummer er lagt til i takstrapporten
 • Takseringsportal: Valg av bilmerke samt merkeverksted for booking
 • Takseringsportal: Kjøretøyets alder må oppgis ved verkstedssøkCSP: Ny innloggingsrutine for CAB Plan

Med denne CSP-releasen innføres en ny og mer sikker innlogging til CAB Plan, som vi sendte ut forhåndsinformasjon om den 27. mai.

Her finner du informasjonsmaterialet om den nye innloggingsrutinen:

Ny innloggingsrutine CAB Plan

CAB Plan: Vis planleggingen fra flytvisningen

Ved å dobbeltklikke på et punkt på flytvisningen vil aktuell dag og avdeling åpnes i planleggingen.

CAB Plan: Ulike sjekklister avhengig av reparasjonstype

I innstillingene, på fanen sjekklister, kan du opprette flere sjekklister som kan tilpasses ut fra hvilken reparasjonstype listen skal benyttes til. Sjekklistene kan opprettes fra en tom mal, eller fra de malene som er tilgjengelige. En annen nyhet er at du kan opprette spørsmål med svaralternativer. Sjekklistene som opprettes kan kobles til de bestillingsskjemaene som benyttes. Hvis du ikke oppretter noen kobling, vil sjekklisten som er angitt som standard benyttes mot de bestillingsskjemaene som eksisterer.

CAB Plan: Obligatorisk signering av punktene i sjekklisten

Du kan i organisasjonsinnstillingene velge at sjekklisten skal åpnes for tekniker når en jobb markeres som klar, og i tillegg kan du angi at en arbeidsoppgave ikke skal kunne startes hvis et punkt som er koblet til forrige arbeidsoppgave ikke er signert.

CAB Plan: Markere skader i oppdraget ved takst og innlevering for reparasjon

Det er nå mulig å markere skadenes plassering på et bilde i oppdraget. Det finnes to separate bilder som det kan markeres på, en for skader som blir oppdaget ved takst, og en for ytterligere skader som oppdages når bilen leveres inn til reparasjon.

CAB Plan: Takseringsavtale uten valg av bilmerke

Fra og med denne utgaven så velger du ikke hvilket bilmerke du vil ha en takseringsrapport for når du sender en avtale til en ekstern booker. Det er derimot den eksterne bookeren som avgjør hvilke bilmerker som er gyldige. Når avtalen er godkjent av den eksterne bookeren, vil de aktuelle bilmerkene kunne vises når du åpner avtalen.

Takseringsportal

Takseringsportal: Nye felt ved registrering av en takseringsoppgave

4 nye felt er lagt til og kan gjøres tilgjengelig ved bestilling av en taksering. Disse er Saksbehandler, Forsikringsselskap, Leiebilinformasjon og informasjon om tidligere skader. Samtlige felt er fritekst.

Takseringsportal: Skadenummer er lagt til i takseringsrapporten

I rapporten over bestilte takseringer, som finnes på administrasjonssiden til takseringsportalen, er skadenummeret lagt til.

Takseringsportal: Valg av bilmerke, alder, samt merkeverksted for booking

Fra og med denne utgaven vil valget av hvilket bilmerke som skal kunne bookes bestemmes av den som administrerer takseringsportalen. Hvilke bilmerker som er aktuelle vises når det kommer en avtale inn fra et verksted. Det er nå også mulig å velge spesifikt aldersintervall per bilmerke. F.eks. at et verksted kun skal vises på verkstedslisten hvis kjøretøyet er mer enn 3 år. Du kan også markere at verkstedet er et merkeverksted for et spesifikt merke. Dette vil vises som en liten grå utfylt sirkel ved navnet på verkstedet i verkstedslisten ved bestilling. Det er selvsagt mulig å endre eksisterende avtaler med disse parameterne.

Takseringsportal: Kjøretøyets alder må oppgis ved verkstedssøk

Siden kjøretøyets alder er en ny parameter ved søk etter verksted, må alder oppgis sammen med bilmerke dersom automatisk innhenting av informasjon om kjøretøyet fra det nasjonale kjøretøyregisteret ikke er aktivert.