I oktober-versjonen av CAB Plan finner du en rekke forbedringer og nye funksjoner. Blant annet er det nå støtte for stikkprøver på ferdige reparasjoner, samt automatisk ombooking av lånebiler.

Koblinger til Release Notes ligger etter lesingen i varslingslisten øverst til høyre.

Sammendrag av Release Notes CAB Plan oktober

 • CAB Plan: SMS for innlevering av bil ut fra dato for innlevering
 • CAB Plan: Dato for levering av bil i flytvisningen
 • CAB Plan: Automatisk ombooking av lånebil
 • CAB Plan: Mulighet til å legge til mer tekst for bilutleieselskaper
 • CAB Plan: Flere roller kan legge inn fravær på hele organisasjonen
 • CAB Plan: Bedre filtrering på ressurser i flytvisningen
 • CAB Plan: Informasjon om gamle skader i skadefanen
 • CAB Plan: Håndtering av stikkprøver av ferdige reparasjoner
 • CAB Plan: Tydeligere markeringer av mekanikerens aktuelle punkter på sjekklisten
 • CAB Plan: Ikoner for sjekkliste, dokument og bilde flyttet til jobbhodet
 • Takseringsportal: Mer bookinginformasjon i kopien av bekreftelsen


CAB Plan: SMS for innlevering av bil ut fra dato for innlevering

Nå kan den automatiske SMS-påminnelsen for innlevering av bil settes opp slik at den sendes basert på den innleveringsdatoen som kunden har fått for bilen, og som da er angitt for reparasjonsjobben. Hvis det ikke er angitt noe dato for innlevering, vil dato for den første bookede jobben bli benyttet.

CAB Plan: Dato for innlevering av bil i flytvisning

I flytvisningen er det nå en ny kolonne hvor dato og tidspunkt for når kunden skal levere bilen til verkstedet vises. Kolonnen kan sorteres i ved at man klikker på kolonnenavnet.

CAB Plan: Automatisk ombooking av lånebil

Hvis en lånebil er bestilt i forbindelse med en reparasjon, som senere blir ombooket, vil lånebilen også bli ombooket automatisk, så lenge lånebilen er tilgjengelig i den nye tidsperioden. Hvis lånebilen allerede er booket, vises det en advarsel ved datoen for lånebil, samt at det vises en advarsel når jobben lagres.

CAB Plan: Mulighet til å legge inn mer tekst til leiebilselskapet

Ved bestillingsforespørsel til et leiebilselskap er det nå mulig å skrive inn opptil 250 tegn i feltet for øvrig informasjon.

CAB Plan: Flere roller kan legge inn fravær i hele organisasjonen

Våre kunder har ønsket at selv personer med rollene/brukerrettighet som planleggere og ordrelegger skal kunne legge inn fravær på hele organisasjonen. Tidligere har dette bare kunne blitt utført av administratorer.

CAB Plan: Bedre filtrering på ressurser i flytvisningen

I flytvisningen har det tidligere bare vært mulig å filtrere på avdeling eller ressurs, og da kun én ting om gangen. Nå kan du velge å markere hvilken avdeling eller ressurs du ønsker å se. Hvis du f.eks. bare er interessert i jobber som er planlagt på visse ressurser i en avdeling, kan du bruke denne funksjonen. Det er naturligvis også mulig å opprette og lagre en favorittinnstilling med denne nye filtreringen.

CAB Plan: Informasjon om gamle skader på skadefanen

Et nytt felt har blitt lagt til på skadefanen til jobben, der informasjon om gamle eksisterende skader kan legges til. Hvis denne informasjonen har blitt lagt inn ved bestilling av en skadebefaring via CABs skadebefaringsportal, vil den automatisk bli lagt inn i feltet.

CAB Plan: Håndtering av stikkprøver av ferdige reparasjoner

Tidligere i år ble det sluppet en funksjonalitet for sjekklister og mulighet til å utføre egenkontroll for de forskjellige aktivitetene som er tilknyttet reparasjonen. Nå har vi også lagt til mulighet for håndtering av stikkprøver av ferdige reparasjoner. I forbindelse med dette så har vi flyttet aktivering av sjekklister og håndtering av maler til en egen fane under Grunndata.

Aktiver stikkprøver ved å hake av ruten i innstillingene. For å opprette en mal for stikkprøver må du klikke på "+". Det finnes flere forhåndsdefinerte punkter i den malen som vises som du kan redigere og fjerne, eller du kan legge til egne punkt.

Du kan opprette flere maler for stikkprøver, men den som er valgt som favoritt vil bli benyttet når en jobb velges ut for stikkprøve. Når du skal velge en jobb for stikkprøve må du åpne sjekklisten som tilhører jobben, og markere i ruten for stikkprøve. Når dette er gjort vil jobben få et ekstra ikon som benyttes til å kontrollere punktene med stikkprøver.


Når du åpner listen for stikkprøver fra jobben, så vises også sjekklisten til jobben i vinduet. Denne kan du bruke som støtte til å se samtlige punkter som er godkjente. Når du registrerer punktene for stikkprøver så settes det en hake i boksen "Klar" for å vise at stikkprøver er tatt. Dette gjør at ikonet for stikkprøver får en grønn hake på jobben.


For at du skal kunne finne pågående og allerede gjennomførte stikkprøver, finnes det en ny rapport som du kan finne blant de andre rapportene i menyen "CAB Plan rapporter". Der kan du søke fram hvilke stikkprøver som er utført, eller som er aktive basert på datointervall. Du kan også åpne listen for stikkprøver direkte fra rapporten.


CAB Plan: Tydeligere markeringer av mekanikerens aktuelle punkter på sjekklisten

Hvis du har valgt å koble punktene på sjekklisten med de ulike arbeidstrinnene på jobben, kommer det nå tydeligere fram for mekanikeren hvilke punkter som gjelder på den aktuelle jobben når sjekklisten åpnes.

CAB Plan: Ikonet for sjekkliste, dokument og bilde flyttet til oppgavehodet

Ikoner for dokument, bilde, sjekkliste og stikkprøve er flyttet til jobbhodet for at de alltid skal være lett tilgjengelige.

Takseringsportal: Mer bookinginformasjon i kopien til bekreftelsen

Hvis du har valgt å få en kopi av bookinginformasjonen, får du nå betydelig mer informasjon om selve bestillingen sammenlignet med tidligere. Informasjonen fra samtlige felt som kan fylles med informasjon i forbindelse med en skadebefaringsbestilling vil nå være inkludert på kopien av bookingbekreftelsen.