Denne utgaven har flere forbedringer og nye funksjoner. Du får, blant annet, en bedre oversikt over hva det er som skjer på verkstedet gjennom den nye statussiden, samt støtte for automatisert planlegging.

Nedenfor kan du lese mer om den nye funksjonaliteten.

Tilgang til Release Notes finnes etter lesingen i varslingslisten øverst til høyre.


Sammendrag av Release Notes CAB Plan desember

  • CAB Plan: Den gamle innloggingen blir snart fjernet
  • CAB Plan: Ny statusside
  • CAB Plan: Automatisk planlegging
  • CAB Plan: Dato for registrering av oppdrag er synlig og flytvisningen
  • CAB Plan: Alle skadebefaringer er med i rapporten
  • CAB Plan: Se historikk over booket tid i oppdraget

CAB Plan: Den gamle innloggingen blir snart fjernet

Fra og med versjonen som kommer den 7. desember vil den gamle innloggingsrutinen i CAB Plan bli fjernet. Dette er for å møte økende krav til datasikkerhet. Når dette skjer må du ha brukernavn og passord tilgjengelig for å kunne logge inn.

Dette må du gjøre før 7. desember:

  • Finn ut hva brukernavnet og passordet ditt er. Hvis du ikke har tilgang til passordet ditt, kan du bestille et nytt ved å klikke på "Glemt passord" i CAB Plan innloggingen.
  • Sørg for at du bruker en av de følgende nettleserne som støttes av CAB Plan: Chrome, Edge, Internet Explorer 9 eller nyere.
  • Logg deg inn i CAB Plan med den nye innloggingen for å se at det fungerer. Om ikke, vennligst ta kontakt.

CAB Plan: Ny statusside

CAB Plan har fått en helt ny side hvor det vises informasjon om verkstedets aktive reparasjoner. Målet med statussiden er at du raskere skal kunne få en oversikt over hva det er som pågår, og hva det eventuelt er som må håndteres. Totalt finnes det 15 forskjellige informasjonsfelt som via innstillingene til siden kan skjules eller vises. Det er også mulig å velge farge på informasjonsfeltene for at de skal skille seg ut. De fleste av feltene er klikkbare, slik at du kan få opp mer informasjon. Det er også mulig å åpne de relevante reparasjonsoppdragene.

CAB Plan: Automatisk planlegging

Nå er det mulig å planlegge en reparasjonsjobb rett på ressursen uten at du først må booke reparasjonen. Dette gjøres på oppdraget ved hjelp av den nye knappen "Søk og planlegg". For at du enklere skal kunne se om planleggingen ga ønsket resultat vises ressursnavnene på jobben etter planleggingen. Planleggingen av jobben skjer utfra hvilken ressurs som har mest tilgjengelig tid.

Hvis det ikke finnes tilstrekkelig med tid på noen enkeltressurs, eller verktøy, men totalt på avdelingen, blir jobben bare booket. Planleggingen må da utføres manuelt. Hvis det av forskjellige grunner ikke kan planlegges som tenkt, vil informasjonen vises med en forklaring.


Mange verksteder velger å planlegge på team fremfor enkeltressurser. Hvis det er tilfellet må verkstedet velge at team har prioritet. Dette gjøres i grunndata for avdelinger, på respektiv avdeling. Det er også mulig å automatisk planlegge de bookede jobbene som finnes i den respektive avdelingen og dag under planlegging. Da vil de største jobbene bli planlagt først på de ressursene som har mest tilgjengelig tid. De jobbene som ikke kan planlegges automatisk vil ligge igjen, og må planlegges manuelt. CAB Plan: Dato for registrering av oppdrag er synlig i flytvisningen

Våre brukere har ønsket at det skal være enkelt å se flytvisningen når oppdraget opprettes. En ny kolonne er lagt til, og denne kan aktiveres via innstillingene til flytvisningen. Det er også mulig å opprette egne favoritter i flytvisningen med denne datoen.

CAB Plan: Alle skadebefaringer er med i rapporten

Den skadebefaringsrapporten som er tilgjengelig i CAB Plan har tidligere kun inneholdt skadebefaringer som har kommet fra eksterne bestillere. Nå vil også de skadebefaringene som man selv har opprettet i CAB Plan komme til å vises. En sammenstilling av hvor mange bestillinger som er utført internt og eksternt er også lagt til i rapporten.

CAB Plan: Se historikk over booket tid i oppdraget

På oppdraget er det nå mulig å se om den totale tiden til reparasjonen har blitt endret av verkstedet selv, eller av en ekstern bestiller.