Booking skadebesiktigelse

1. Gå inn på menyen Skadevurderingsavtale og velg Booking skadebesiktigelse i listen.

Her kan du ta ut rapporter på bestillinger av skadebesiktigelser. 

­

2. Oppgi perioden du ønsker en rapport for og trykk på Hent rapport.

3. Nå kan du velge å skrive ut rapporten, eller å lagre den som en Excel- eller Wordfil.