Du kan opprette egne statuser og merke oppdrag med disse. Alle statuser som legges til blir tilgjengelig for alle oppdrag.

Inne på et oppdrag eller i flytskjema:

  • Trykk på pilen til høyre for registreringsnummeret
  • Velg Rediger egendefinert markør


  • Trykk nederst på Administrer statuser


  • Trykk så på plusstegnet nede i venstre hjørnet Legg til nye innstillinger


  • Fyll inn navnbrev og beskrivelse
  • Velg så Statusfarger og Type
  • Trykk på Lagre

Når du har opprettet statuser kan du velge hvilke du skal benytte for hvilket som helst oppdrag. Det er maks åtte statuser per ordre.