For å endre på noe i grunndata må man ha tilgang som CAB Plan Administrator.

  • Klikk på fanen Grunndata i venstre kolonne
  • Gå til CAB Plan og klikk på Sjekklister
  • Gå til seksjonen Innstillinger og huk av Bruk Sjekkliste