• Gå til fanen Planlegge i CAB Plan
  • Ta tak i et moment som du vil planlegge på nytt ved å klikke med venstre museknapp
  • Hold nede museknappen og dra momentet
  • Slipp momentet på ønsket dag, tid og tekniker