Organisasjonsrapporten gir et oversiktlig bilde over hvor mye tid som hver tekniker har lagt ned på aktiviteter/oppdrag og mer under den tidsperioden du har valgt.
Vær omperksom på at du bør opprette rapporter i en periode der de fleste reparasjoner er fullført, ellers kan det gi et misvisende bilde over for eksempel effektivitet og økonomisk opparbeidelse.

 • Klikk på CAB Plan-rapporter i den øvre menyen
 • Velg hvilken rapport du vil ta ut. I det her tilfellet, klikk på Organisasjonsrapport
 • Nå åpnes din nettleser og du linkes til siden for CAB Business Intelligence
 • Klikk på Logg inn og oppgi dine innloggingsdetaljer for CABAS/CAB Plan
 • Klikk på Rapporter
 • Klikk på Organisasjon
 • Velg start- og sluttdato for den perioden du vil at rapporten skal vise
 • Velg organisasjonen du ønsker å hente data for
 • Velg Arbeidsområder
 • Velg Alle merker eller Valgt merke og marker ett eller flere merker
 • For å avmarkere et valgt merke, klikker du på det igjen
 • Klikk på Hent rapport
 • Du har mulighet til å skrive ut rapporten eller eksportere data til Word eller Excel.


Slik tolker du rapporten:

Rubrikk
Innhold
Øvrig
Estimert tid
Den estimerte tiden som kommer fra kalkylen fordeles automatisk på arbeidsordren

Brukt tid
Tiden som registreres på arbeidet

Tid for aktivitet
Tiden som har blitt registrert på aktivitetene

Arbeidstid

Den totale registrerte arbeidstiden under perioden, utenom pauser

Planlagt arbeidstid
Arbeidstid i henhold til teknikerens arbeidsplan

Ubrukt tid
Arbeidstidene der teknikeren ikke har noen tidsregistreringer på arbeid eller aktiviteter

HastighetDen gjennomsnittlige arbeidshastigheten i løpet av perioden
Estimert tid/arbeidstid
Utnyttelsesforhold
Det gjennomsnittlige utnyttelsesforholdet i løpet av perioden
(Brukt tid +Tid for aktivitet)/Arbeidstid
Økonomisk
arbeidsområde
Den gjennomsnittlige solgte tiden i løpet av perioden sammenlignet med total arbeidstid
Kalkulert tid/Arbeidstid
Totalt tid brukt på aktiviteter
Summen av den tid som er stemplet på aktiviteter under perioden samt i % av den totale anvendte tiden

Tid fra mottatt til klar
Gjennomsnittlig antall dager fra mottatt til klar for objekter som ble påbegynt under perioden
Enhet: dager
Tid fra start til ferdig
Gjennomsnitt for antall dager fra når reparasjonen startet til den er klarmarkert
Enhet: dager
Avsluttede oppdrag
Antall bookinger (moment) som er utført i løpet av perioden

Tid fra mottatt til levert
Gjennomsnittlig antall dager fra mottatt til utlevert for objekter som ble påbegynt under perioden
Enhet: dager
Totalt leverte oppdrag
Antall hele reparasjoner som er gjennomført i løpet av perioden

*=Startet men ikke klart
Hvis en tekniker har en (*) betyr det at det finnes pågående moment som kan forandre statistikken når de har blitt klarmarkert.